Děti a jejich bezpečnost

16.04.2009 10:36

Ve statistice požárů zaujímají dětské hry stále zbytečně významný podíl. Vloni děti při svých hrách s ohněm zapříčinily minimálně 280 požárů. Bylo to o tři procenta víc než předloni. Při svých hrách děti bývají inspirovány filmy, počítačovými hrami, čtením komixů apod. Často si však neumí představit, jak velké nebezpečí jim při tom hrozí v reálném životě. Na rozdíl od svých filmových hrdinů nedovedou tak rychle správně reagovat a plně rozpoznat vzniklé nebezpečí. Příčin vzniku požárů způsobených dětmi je však víc. U těch menších to nejčastěji bývá hra se zápalkami, zapalovači a žertovnou pyrotechnikou ve snaze poznání něčeho nového. Starší děti často způsobí požár po nepozornosti při kouření a při pokusech s hořlavosti některých látek a účinkem jednoduchých výbušnin. Některé děti také zakládají ohně úmyslně s touhou po vidění hasičů v akci.
Děti zakládají požáry nejčastěji v místech, kde mohou být bez případné kontroly dospělých osob. Jedná se zejména o volná prostranství, opuštěné objekty, odstavené dopravní prostředky, ale i o domácnosti a zemědělské objekty (např. stohy, seníky, půdy, lesy). Právě v takových místech pak bývá i složitější pomoc, když se jim oheň vymkne kontrole. A pak bývají ohroženy na životě.
Mladí hasiči patří mezi uvědomělejší a spíše znají nebezpečí, které oheň může způsobit.


Neopomeňte proto šířit tyto zásady:

• Varujte kamarády před kouřením. Odhozená zapálená cigareta či zápalka je stále příliš častým zdrojem vzniku požárů. 

• Vysvětlujte nebezpečí, které hrozí při nesprávném zacházení se zábavnou pyrotechnikou při jejím nevhodným použitím. 

• Upozorňujte na požární nebezpečí, které představují domácí spotřebiče, kuchyňské přístroje a topidla.

• Připomínejte kamarádům, aby nenechávali volně přístupné malým dětem zdroje zapálení, například zápalky, zapalovače apod. 

• Vysvětlujte zásady správného chování v mimořádné situaci, tzn. oznámení požáru, opuštění ohrožených prostor atd.

• Seznamujete kamarády s čísly tísňového volání 150 (112). Varujte je však před zneužívání těchto čísel.

• Vysvětlete kamarádům, jak je důležité v případě vzniku požáru opustit dům a proč se neukrývat před ohněm v domě.

• Poradle, kudy v případě požáru co nejrychleji opustit dům a varujte, aby se do hořícího domu nikdo nevracel např. pro hračku.

• Poučujte, jak vytvořit dobré podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce, např. tím, že bude trvale volný přístup elektrorozvaděíům, k uzávěrům plynu, vody, topení.

 

Zpět

Výstrahy:

Momentálně žádné nejsou.

Kontakt

Sbor dobrovolných hasičů
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů
747 24 Chuchelná

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode