Rok 2018

02.01.2019 10:26

V roce 2018 se opět stalo spoustu věcí. Tyto záležitosti průběžně řešil na svých pravidelných schůzích výbor SDH. Mimo to navštěvovali zástupci výboru také schůze našeho jedenáctého okrsku. Co se týče hasičské zbrojnice došlo k úpravám menší garáže, z důvodu zakoupení nového dopravního automobilu DA Mercedes-Benz Sprinter, které bylo dne 17.11.2018 slavnostně předáno naší jednotce. Tímto bych chtěl obci za realizaci této koupě velice poděkovat. Nutno podotknout, že vozidlo bylo spolufinancováno z dotací. Dále došlo k rekonstrukci a opravě naší sportovní mašiny. Došlo především k výměně starých dílů a novému nástřiku.

 

Letošní rok naše SDH uspořádalo celkem 2 kulturní akce. Již třetí ročník stavění máje a první kácení máje. Dále jsme se zúčastnili jako výpomoc při slavnostním otevírání místního muzea a společně s muzeem také mikulášského jarmarku. Dále jsme navštívili jeden okrskový aktiv a to svatofloriánské setkání v Kobeřicích u příležitosti 120 let založení a jeden okresní aktiv a to celookresní svatofloriánské setkání a setkání zástav v Hlučíně.

 

Další stěžejní událostí letošního roku, je uzavření družby s polskými kolegy z nedalekého Roszkowa. Seznámili jsme se s nimi díky projektu READY TO HELP, ale o tom více ve zprávě o činnosti JSDH. Společně jsme v letošním roce podnikly celkem tři společná setkání.  Naše stavění máje a předávání nového automobilu a v Roszkowě jsme se zúčastnili jedné prázdninové akce. Družba bude oficiálně sepsána a podepsána v lednu 2019.

 

V příštím roce nás čeká jedno velké výročí. Náš sbor oslaví 100 let od svého založení. Tímto bych chtěl vyzvat všechny členy, i ty starší, aby mám byli pokud možno co nejvíce nápomocni při přípravách a samotném konání oslav, které plánujeme. Jelikož realizace bude potřebovat dostatek lidí. Oslavy budou probíhat následovně. Dne 5.5.2019 proběhne okrskový aktiv v podobě svatofloriánského setkání. Další oslavy nás poté čekají ve dnech 29. a 30.6.2019, které budou probíhat v areálu ZŠ. Dále vás všechny prosím o pomoc při shromažďování fotografií a informací z historie našeho sboru, jelikož by jsme chtěli uspořádat menší výstavu fotografií a vytvořit brožuru o naší historii. Naše poznatky z historie jsou totiž prozatím spíš strohé. Předem bych chtěl poděkovat všem, kteří jsou ochotni jakkoliv přispět k realizaci těchto oslav.

 

Všem členům sboru, zejména těm aktivním bych chtěl velice poděkovat za jejich skvěle odvedenou práci, také bych rád poděkoval panu starostovi obce, radě a zastupitelstvu za jejich podporu v roce 2018 a doufám, že další rok se nám povede vše co je naplánováno.

 

Zpět

Výstrahy:

Momentálně žádné nejsou.

Kontakt

Sbor dobrovolných hasičů
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů
747 24 Chuchelná

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode