Zpráva za dění v SDH za rok 2016

17.01.2017 11:10

Výbor se během roku scházel průběžně dle potřeby. Na svých schůzích projednával otázky týkající se organizace akcí, brigád a různých činností sboru. V letošním roce se pokračovalo s některými opravami naší hasičské zbrojnice a techniky. Na vozidle se upravoval lak na červenou barvu a také se opravovala vodní nádrž vozidla. Dokupovalo se vybavení potřebné k výjezdům. Dále se upravovala jedna z našich požárních motorových stříkaček na sportovní verzi pro účely našeho mužského týmy, který letos vznikl. Sbor se také podílel na kulturních akcích v obci a to na Dni dětí, Mikulášském jarmarku a také sám uspořádal stavení máje, které se doufáme stane tradicí.

Tak jako v předchozích letech nadále vedeme kroužek mladých hasičů. V zimních měsících máme domluveno s vedením školy pronájem tělocvičny pro kroužek a to každý čtvrtek od 16:00-18:00 hod. V krátkosti bych připomněl některé akce z letošního roku:

Družstvo starších žáků se pravidelně účastnila kol Hlučínské ligy mládeže v různých disciplínách jako například požární útok, požární všestrannost, různé druhy štafet a další .

24.4.    Ludgeřovice  
8.5.      Dobroslavice  
15.5.    Bobrovníky
3.6.      Kravaře noční
18.6.    Hať
19.6.    Bohuslavice
4.9.      Strahovice
11.9.    Děhylov         
25.9.    Závada
28.9.    Dobroslavic
2.10.    Markvartovice
11.12.  Darkovice
Zakončení sezony 2016 v Restě.
5.6. ukázka požárního útoku na Dni dětí

 

Letos bylo v kroužku mladých hasičů celkem 7 starších žáků a 7 mladších žáků. V roce 2016 se starším žáků podařilo několikrát obsadit nejvyšší příčky a jde vidět že úroveň týmu roste. Největší úspěch slaví ze soutěže z Děhylova, kde vybojovali druhé místo. Letošní rok nám navíc přibyl tým dorostenců, který bude naše SDH reprezentovat v roce 2017. Dále nás na několika soutěžích reprezentoval v roce 2016 nově založený tým mužů.

Jednotka sboru se letos účastnila několika akcí a to na Bolatické třicítce, běhu Chuchelnou a Bělského okruhu při řízení dopravy. Letos jednotka provedla dvě prověřovací cvičení. Zúčastnila se každoroční zkoušky strojů a mezinárodního taktického cvičení v rehabilitačním ústavu v Chuchelné. Po celý rok prováděla údržbu a opravy techniky a prostředků PO a také proškolování členů jednotky. Jednotka vyjížděla k mnohým událostem. Celkově k 23. Mezi ně patřilo především likvidace hmyzu, odstranění spadlých stromů a úklid komunikací po velkých deštích. Jednotka také nejednou vyjela na požádání pana starosty v rámci pomoci obci.  

Všem členům sboru, zejména těm aktivním členům sboru bych chtěl velice poděkovat za jejich skvěle odvedenou práci, také bych rád poděkoval panu starostovi obce, radě a zastupitelstvu za jejich podporu v tomto roce a doufám, že letošní rok se nám povede vše co je naplánováno.

Zpět

Výstrahy:

Momentálně žádné nejsou.

Kontakt

Sbor dobrovolných hasičů
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů
747 24 Chuchelná

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode